top of page
Karin Mars.jpg

Karin Mars

download.png

Director Workplace & Facilities 
VodafoneZiggo

Karin is HR-Director Workplace & Facilities bij VodafoneZiggo sinds 2018. Een gedreven transitie manager met een duidelijk doel voor ogen. Een facilitair professional met jarenlange management ervaring in o.a. de financiële dienstverlening en zorg. Altijd zoekend naar innovatieve ideeën en zij brengt deze ook ten uitvoer!

Karin

11.05 - 11.30 uur

Interview: Hybride werkbeleid bij VodafoneZiggo: de ervaringen tot nu toe

DAG 1

VodafoneZiggo heeft als eerste organisatie van Nederland een hybride werkbeleid ontwikkeld en met de OR overeengekomen, waarbij thuiswerken op gelijke voet staat met werken op kantoor. In een omgeving waar werken op kantoor de standaard is, worden automatisch alle werkzaamheden op kantoor afgehandeld. In hybride werken, bedenkt u eerst wat u gaat doen om vervolgens te bepalen hoe dat gebeurt. Iedereen die wil, mag de helft van de tijd thuis werken; ook als alles weer normaal wordt. Waar bij het flexibel werken, zoals veel bedrijven dat kennen, het individu centraal stond, wordt in het nieuwe hybride werken het team net zo belangrijk als het individu. Alle teams doorlopen een re-boarding, zodat zij goed afspraken kunnen maken over de manier waarop zij met elkaar samenwerken. Tegen welke knelpunten loopt u aan bij het organiseren van hybride werkprocessen? En hoe faciliteer je medewerkers maximaal bij hybride werken? In hoeverre moet je de bestaande employee journey aanpassen aan de hybride werksituatie?

Dagvoorzitter Charlotte van de Wall Bake gaat met Thijs en Karin in gesprek.

bottom of page