top of page
Thijs van Loon_IMG_0155.jpg

Thijs van Loon

download.png

Director Reward & People Experience
VodafoneZiggo

Thijs van Loon is HR-Director People Experience & Reward bij VodafoneZiggo sinds januari 2017. Hij startte zijn HR-carrière in de Telecom in 2008 bij UPC en heeft mede het HR-beleid vormgegeven van de achtereenvolgende fusies. Daarvoor werkte hij in verschillende managementrollen in de IT-industrie. Thijs heeft een MSc in de Managementwetenschappen.

Thijs van Loon

11.05 - 11.30 uur

Interview: Hybride werkbeleid bij VodafoneZiggo: de ervaringen tot nu toe

DAG 1

VodafoneZiggo heeft als eerste organisatie van Nederland een hybride werkbeleid ontwikkeld en met de OR overeengekomen, waarbij thuiswerken op gelijke voet staat met werken op kantoor. In een omgeving waar werken op kantoor de standaard is, worden automatisch alle werkzaamheden op kantoor afgehandeld. In hybride werken, bedenkt u eerst wat u gaat doen om vervolgens te bepalen hoe dat gebeurt. Iedereen die wil, mag de helft van de tijd thuis werken; ook als alles weer normaal wordt. Waar bij het flexibel werken, zoals veel bedrijven dat kennen, het individu centraal stond, wordt in het nieuwe hybride werken het team net zo belangrijk als het individu. Alle teams doorlopen een re-boarding, zodat zij goed afspraken kunnen maken over de manier waarop zij met elkaar samenwerken. Tegen welke knelpunten loopt u aan bij het organiseren van hybride werkprocessen? En hoe faciliteer je medewerkers maximaal bij hybride werken? In hoeverre moet je de bestaande employee journey aanpassen aan de hybride werksituatie?

Dagvoorzitter Charlotte van de Wall Bake gaat met Thijs en Karin in gesprek.

bottom of page