top of page
Mignon Peters 1.jpg

Mignon Peters

download.jpg

Manager facilitair
’s Heeren Loo

Na jaren binnen het facilitaire werkveld actief te zijn geweest heeft Mignon Peters begin 2020 de keuze gemaakt om bij ’s Heeren Loo te gaan werken. 's Heeren Loo helpt mensen met een verstandelijke beperking en/of andere beperking hun leven in te vullen zoals zij dat zelf willen. De organisatie heeft een landelijke spreiding en zorgt voor met zo’n 16.000 medewerkers voor ongeveer 14.000 cliënten. Als manager facilitair is Mignon verantwoordelijk voor alle facilitaire steunpunten in het land waarbij zorg wordt dragen voor een dienstverlening die dicht tegen het primaire proces aan zit. Dit maakt dat het facilitair team zich moet blijven ontwikkelen en blijven verbeteren om een goed leven van hun client te blijven ondersteunen.   

Mignon

DAG 1

11.55 - 12.20 uur

Zorgorganisatie 's Heeren Loo introduceert binnenkort organisatie breed een nieuw werkconcept: Duurzaam en Activiteit Gerelateerd Werken (DAGW). Het nieuwe fysieke werkconcept sluit aan op de kernbeloftes van de organisatie en moet bijdragen aan het doel van de organisatie om duurzame, hybride keuzes te maken, o.a. gericht op het vinden van een betere werk-privé balans, meer regie en flexibiliteit en slim samenwerken binnen teams. Mignon Peters legt uit waarom 's Heeren Loo bij de start van het project heeft gekozen voor een ‘rekenformat’, dat richting geeft bij het kiezen van ‘bouwstenen’, die nodig zijn in het kantoor om medewerkers goed te faciliteren bij de activiteiten die ze gaan doen. Ook vertelt zij hoe deze aanpak wordt gecombineerd met de inzet van een Toolbox Gedrag & Nudging, die is ontwikkeld om bepaalde bouwstenen bewust en onbewust op de juiste manier te laten gebruiken. De uitdaging om iets te creëren waarin alle regiokantoren door het land kunnen worden meegenomen is groot. Maar, de teams van 's Heeren Loo gaan samen ontdekken, leren en doorontwikkelen.

bottom of page