top of page
Tjerk-Jan Adema.JPG

Tjerk-Jan Adema

Manager HR Consultancy 

Shell

Logo Shell.png

Tjerk-Jan Adema is Manager HR Consultancy bij Shell na diverse HR leiderschapsrollen te hebben vervuld voor Shell in Qatar, het Verenigd Koninkrijk en Nederland. De rode draad binnen zijn brede ervaring (Talent, Policy, Business Partner, Consultancy & Organizational design) is zijn passie om betekenisvolle werkomgevingen te creeren. 

Hiervoor was Tjerk-Jan als Managing Consultant werkzaam bij Capgemini waar hij zich met name bezig hield met grote HR transformaties en organisatieveranderingen in diverse branches. Hij was als docent verbonden aan de AOG school of Management en is (co-) auteur van diverse HR Management en -leerboeken o.a.; het Leerboek HRM en Bedrijfskundige Aspecten van HRM.  

Tjerk-Jan

DAG 2

11.05 - 11.30 uur

Interview: optimale balans tussen voorkeuren van medewerkers en optimale bedrijfsresultaten bij Shell

De reeds aanwezige mogelijkheden voor Shell personeel om flexibel te werken hebben er toe bijgedragen dat Shell pro-actief op de pandemie kon reageren. En waar onze medewerkers op offshore platformen, operationele sites en tankstations fysiek aanwezig moesten blijven, werkte 95% van ons kantoorpersoneel vanuit huis. 
 
Maar de verschuiving van de (fysieke en mentale) balans tussen werk en prive en de veranderingen die zichtbaar lijken in verwachtingen, ervaringen en wensen van medewerkers hebben bij Shell ook geleid tot een herziening van de “Future of Work”. Naast virtueel en hybride werken kijkt Shell naar andere elementen zoals veiligheid, gezondheid en welzijn, digitalisering en betrokkenheid van medewerkers. Centraal hierin staat de relatie met medewerkers op basis van vertrouwen en openheid met ruimte voor gesprekken waarbij we respecteren dat er geen one-size fits all oplossing is maar dat er individuele verschillen zijn tussen (groepen) medewerkers. Deze principe-gedreven aanpak die per land en locatie flexibiliteit op de invulling laat levert natuurlijk allerlei dillema’s en vraagstukken op, vooral binnen het HR en FM domein. Hoe ga je om met de inrichting van werk en de werkomgeving? Zijn onze HR policies flexibel genoeg? Om dit succesvol te maken zullen we bereid moeten zijn snel te leren en om zo een optimale balans te vinden tussen voorkeuren van medewerkers en optimale bedrijfsresultaten

bottom of page