top of page
Reinier van Esch.jpg

Reinier van Esch

Logo_gemeente_Den_Haag.jpg

Opgavemanager Gezonde Organisatie & Duurzame Inzetbaarheid 
Gemeente Den Haag

Reinier werkt als opgavemanager Gezonde Organisatie & Duurzame Inzetbaarheid voor de Gemeente Den Haag. Met de opgave richt hij zich op de doorontwikkeling naar een vitale organisatie waar de mens centraal staat. Het vergroten van de inzetbaarheid en eigen regie van medewerkers heeft daarbij speciale aandacht. Hij werkte eerder binnen het HR-veld als projectleider en (extern) adviseur bij andere gemeenten en provincies.

Reinier

DAG 2

10.25 - 10.50 uur

Hybride werken wordt ook de norm bij de gemeente Den Haag. In dit proces speelt arbeidsomstandigheden een belangrijke rol. Vanuit dit perspectief geven Michael Zant en Reinier van Esch inzicht in de vraagstukken die zich voordoen binnen het arbo-domein in relatie tot hybride werken. Zij gaan in op de specifieke arbo-technische elementen die voor medewerkers noodzakelijk zijn om optimaal thuis en op kantoor te presteren.

bottom of page