top of page
Michael Zant.jpg

Michael Zant

Logo_gemeente_Den_Haag.jpg

Programmamamager Modern Werkgeverschap
Gemeente Den Haag

Michael werkt voor gemeente Den Haag aan Modern Werkgeverschap. Hij richt zich op ontwikkeling van mens en organisatie. Op vier grote opgaven (diversiteit en inclusie, binden en boeien, gezonde organisatie en duurzame inzetbaarheid en vakmanschap, leren en ontwikkelen) werkt hij met een team aan het inbedden van de opgave in beleid, systemen en processen en aan ontwikkeling van cultuur en gedrag. Michael is actief in het HR-veld sinds 2008 en werkte eerder voor gemeente Amsterdam en op verschillende plekken bij de Rijksoverheid.

Michael

DAG 2

10.25 - 10.50 uur

Hybride werken wordt ook de norm bij de gemeente Den Haag. In dit proces speelt arbeidsomstandigheden een belangrijke rol. Vanuit dit perspectief geven Michael Zant en Reinier van Esch inzicht in de vraagstukken die zich voordoen binnen het arbo-domein in relatie tot hybride werken. Zij gaan in op de specifieke arbo-technische elementen die voor medewerkers noodzakelijk zijn om optimaal thuis en op kantoor te presteren.

bottom of page