top of page
Jan-Tjerk.jpg

Jan Tjerk Boonstra

HUCAG.png

Principal Consultant

Human Capital Group

Jan Tjerk Boonstra is Principal Consultant bij Human Capital Group waar hij met klanten werkt aan thema’s als HR Strategie, strategische personeelsplanning, performance management, flexibel organiseren en inrichten van organisaties, strategisch beloningsbeleid en professionalisering van HR(M).

 

Daarnaast is hij lid van de Raad van Advies van HR Academy, lid van de Advisory Board van business school TIAS, docent van diverse masterclasses van HR Academy en docent strategisch HRM voor het Post-HBO onderwijs van Hogeschool Inholland. Jan Tjerk was eerder werkzaam voor Manpower/Right Management, Berenschot, Hay Group, de Nederlandse Zorgfederatie en Zorgverzekeraars Nederland.

Jan Tjerk Boonstra

DAG 1

10.25 - 10.50 uur

Wisselende hybride teams vragen om zelfregie en een hoog AQ

Succesvol werken binnen een hybride setting vraagt om zelf regisserende, verantwoordelijke en adaptieve medewerkers die werken en samen organiseren en leren in steeds wisselende teams. Organisaties zullen daarom moeten investeren in de ontwikkeling van 21st century skills bij medewerkers én leidinggevenden om (hen) het werk zelf te (laten) organiseren. Jan Tjerk Boonstra legt uit wat hybride werken omvat en waarom het doorslaggevend zal gaan worden voor het succes van organisaties. Daarin wordt AQ (adaptability quotiënt) naast EQ steeds belangrijker en dat vraagt nieuwe invullingen van HRM.

bottom of page