top of page
Jan Jaap Krijtenburg.jpg

Jan Jaap Krijtenburg

anwb_w760.jpg

Manager Compensation & Benefits
ANWB

Jan Jaap Krijtenburg is manager Compensation & Benefits bij ANWB. Een soortgelijke functie heeft hij uitgevoerd bij Vroom & Dreesmann/VendexKBB, ING en NN. Bij alle organisaties is hij (mede)verantwoordelijk geweest voor het totstand brengen van de ondernemings-cao. Een eigen koers is daarin de kern: V&D was de eerste retailonderneming die de toeslagen voor koopavonden en zaterdagen, zijnde de momenten dat de klanten er zijn, afschafte. Bij ING is het beloningsbeleid volledig herzien. Bij NN is een cao tot stand gebracht die qua proces, vorm en inhoud uniek was en volledig paste bij de nieuwe eigen identiteit. En nu bij ANWB, de mobiliteitsorganisatie bij uitstek, was de hervorming van het mobiliteitsbeleid in 2020 de grote uitdaging. 

Jaap

DAG 1 

11.55 - 12.20 uur

ANWB = mobiliteit. Met adviezen, producten en meningen, gericht op bereikbaarheid en duurzaamheid. Voor de bijna 5 miljoen leden en voor de maatschappij. Maar hoe zit dat eigenlijk voor de medewerkers van ANWB? Hun regelingen zijn rigide en nog gebaseerd op oude fiscale regelgeving. Tijd dus voor ‘practice what we preach’: per 2021 ondersteunen we duurzaam reizen, bieden we de medewerkers dagelijks keus, faciliteren en vergoeden we thuiswerken en zijn nieuwe lease-auto’s elektrisch. Het nieuwe mobiliteitsbeleid is een aantal maanden in werking. Het nieuwe mobiliteitsbeleid is inmiddels ruim een half jaar in werking en sinds kort heeft hybride werken zijn entree gedaan. Jan Jaap geeft in zijn bijdrage een korte beschrijving van de achtergrond en uitvoering van het beleid en deelt de eerste ervaringen. 

bottom of page